Wie zijn wij?

Allinq is een specialist in de telecominfrastructuur. Wij zijn internationaal actief en hebben ook vestigingen in Duitsland, Tsjechië en Denemarken. Allinq verzorgt het complete traject rond de aanleg, beheer en onderhoud van complexe telecominfrastructuur.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Allinq? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres: privacy@allinq.nl.

Cookies

Bezoek je onze website, dan gebruiken we enkel technische cookies om de website goed te laten functioneren. We gebruiken andere cookies waarbij we jouw persoonsgegevens verwerken alleen als je daar specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Wat is verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen. Denk aan je naam, je adres, je foto of je emailadres.

Verwerken

Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, raadplegen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van de gegevens.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verwerken

Persoonsgegevens mogen we verwerken als we daar een grondslag voor hebben én wij ons houden aan de beginselen voor verwerking zoals beschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Grondslagen

Een grondslag is dat we toestemming nodig hebben om je gegevens te verwerken. Een voorbeeld daarvan is dat je als sollicitant toestemming geeft om je gegevens (CV) in portefeuille te houden voor een later moment dat er toch een passende vacature voor je is. Als je wilt dat we je CV nog in portefeuille houden, kun je dat aangeven op de website en dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens na een jaar uit onze administratie.

Een andere grondslag is bijvoorbeeld omdat Allinq met jou een arbeids-/stageovereenkomst wil aangaan. Voor de uitvoering van die overeenkomst verwerken wij jouw persoonsgegevens. We hebben dan je gegevens (naam, adres, woonplaats en IBAN-nummer) nodig om het salaris / je stagevergoeding over te maken.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens van je te verwerken. Op grond van de Wet op de loonbelasting moeten we in de personeelsadministratie een kopie van jouw identiteitsbewijs bewaren en moeten we het Burgerservicenummer (BSN) gebruiken bij het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst.

Beginselen van verwerking

Eén van de beginselen van verwerking is dat we transparant zijn over waarvoor we persoonsgegevens verwerken, daar is deze privacyverklaring voor bedoeld. We leggen uit welke gegevens we verwerken, voor welk doel, van wie de gegevens afkomstig zijn, met wie de gegevens worden gedeeld en wanneer ze worden verwijderd.

Allereerst stellen we vast voor welk doel we persoonsgegevens verwerken. We gebruiken alleen strikt noodzakelijke gegevens. Bijvoorbeeld, in de personeelsadministratie verwerken we alleen jóuw gegevens en niet die van je partner of eventuele kinderen.

Gegevens die verwerkt worden dienen juist te zijn en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor de gegevens die worden vastgelegd in de salarisadministratie geldt bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Bij een sollicitatieprocedure verwijderen we je gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Dit betekent ook dat we je sollicitatiebrief met de CV verwijderen uit de mail als we deze digitaal hebben ontvangen.

Als je toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, verwijderen we deze gegevens na een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens

Allinq heeft alle verwerkingen van persoonsgegevens in kaart gebracht in een register van verwerkingen. Dit register is hier beschikbaar en geeft een helder overzicht van de processen waarin persoonsgegevens verwerkt worden met daarbij onder andere het doel, de verwerkte gegevens, de grondslag en de bewaartermijn van de gegevens.

Van wie ontvangen we de gegevens

In de meeste gevallen zullen we de persoonsgegevens van jou zelf ontvangen, bijvoorbeeld op het moment dat je bij ons in dienst treedt of wanneer je als sollicitant je sollicitatiebrief met je CV naar ons stuurt. Als een pre-employmentscreening onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure ontvangen we ook gegevens van het onderzoeksbureau.

Wanneer delen we deze gegevens met anderen

We delen deze gegevens alleen met anderen als dat strikt noodzakelijk is of wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

We verstrekken, als je in dienst treedt bij Allinq, je salarisgegevens aan de Belastingdienst omdat we dat verplicht zijn, maar verstrekken ook persoonsgegevens aan bijvoorbeeld het pensioenfonds of aan de Arbodienst.

Als je toestemming hebt gegeven om je naam, adres en geboortedatum te delen met de personeelsvereniging doen we dat ook.

In alle gevallen moeten de ontvangers van deze gegevens zelf ook een grondslag hebben om deze gegevens te verwerken en zich houden aan de eisen (beginselen) vanuit de AVG.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens

Allinq is gecertificeerd voor informatiebeveiliging volgens de ISO 27001 norm. Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden dus passend technisch beveiligd. Voor sommige verwerkingen worden aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld voor de personeelsdossiers die worden bewaard op de afdeling HR.

Welke rechten heb je volgens de AVG

In de AVG zijn de rechten opgenomen die iedere betrokkene heeft.

Recht op informatie

Met deze privacyverklaring informeren we je over wat we doen met jouw gegevens.

Recht op inzage en rectificatie

Je kunt ons vragen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op het wissen van gegevens

Je kunt ons soms vragen om gegevens die we van jou hebben vastgelegd te wissen. Wij hoeven dat niet altijd te doen. En soms mogen wij dit ook niet doen. Bijvoorbeeld als wij jouw gegevens vanwege wettelijke verplichtingen nog moeten bewaren.

Recht op beperking

Je kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van jou verwerken tijdelijk te beperken. Dat betekent dat we tijdelijk minder gegevens van je verwerken.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken we jouw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben?

Dan kun je daar bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als jouw belang zwaarder weegt dan die van ons. We laten je onderbouwd weten wat onze beslissing is.

Heb je een verzoek aan ons gedaan? Dan zullen we dit binnen één maand nadat we het verzoek hebben ontvangen beantwoorden. In zeer specifieke gevallen kunnen we de termijn waarbinnen we reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden je dan op de hoogte over de voortgang van je verzoek.

Bij wie kan ik terecht met een vraag over de AVG?

Als je een vraag hebt over de AVG of over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je in eerste instantie terecht bij de recruiter of manager waarmee je in gesprek bent. Je kunt je vraag ook mailen naar privacy@allinq.nl.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Allinq?

Dan kun je terecht bij:

  1. de directie van Allinq
  2. de functionaris gegevensbescherming
  3. de Autoriteit Persoonsgegevens

Kunnen we deze privacyverklaring wijzigen?

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze wijzigingen voor jou van belang zijn. De meest actuele versie van de privacyverklaring vind je hier.