Bert van Ark, stakeholder manager

Met personeelsnummer 29 kunnen we Bert van Ark met recht één van de oude rotten van Allinq noemen. Hij begon in 1977 als hulpmonteur en is doorgegroeid tot directeur van de afdelingen SIT en SCT. Nu maakt hij de volgende – en mogelijk laatste – stap in zijn carrière. Namelijk die van stakeholder manager.

Bert ging als jochie van 18 aan de slag als hulpmonteur. Na een jaar werd hij naar Almere overgeplaatst, omdat daar hulp nodig was. “Almere was net nieuw. Er werden een paar duizend woningen per jaar gebouwd en die voorzagen wij van een televisie- en telefoonaansluiting. Mensen moesten televisiekijken, want voor de rest was er toen in Almere nog niet veel te beleven. Ik heb daar uiteindelijk negen jaar gezeten. Ik heb het bedrijf zien groeien en mijzelf doorontwikkeld van hulpmonteur tot projectleider. De toenmalig directeur wist ook wel dat ik niet bang was en dat ik soms een grote mond had, en dacht: daar stoppen we eens wat verantwoordelijkheid in, eens kijken hoe hij dat gaat doen.” Zo werd Bert verantwoordelijk voor projecten in Gelderland en Overijssel, om coax aan te sluiten bij de mensen thuis, waarna hij werd benoemd tot afdelingshoofd Telecom West en hij alle coax, KPN, glasvezel, gas, water en elektra projecten onder zijn hoede kreeg. Wanneer de organisatie wordt opgesplitst in vier business units, wordt Bert als general manager verantwoordelijk voor de gehele coax werkzaamheden die Allinq (toen nog Schuuring) voor de kabelexploitanten (UPC, Casema, Essent, Cai Harderwijk) in uitvoering kreeg. Wanneer in 2011 de uitvoeringsorganisatie wordt opgericht met SIT (Schuuring Installatie techniek) en SCT (Schuuring Civiel Techniek), wordt Bert hier eindverantwoordelijk voor en draagt hij het stokje van de business unit coax over aan een collega. “Zo ben ik doorontwikkeld naar waar ik nu sta. Het aantal stapjes dat ik gezet heb, zijn voor mij hét hoogtepunt uit mijn carrière.”

Een sterk verandervermogen

Typerend bij Allinq is het kunnen spotten van verbeterkansen. Zo ook het stakeholder management, een functie die binnen Allinq nog niet bestond. “In 2019 en 2020 hadden we bij de aanleg van Fiber to the Home veel te veel graafschades. We hielden ons samen met onze ketenpartners niet aan de gemaakte afspraken en het was op civiel gebied soms gewoon één chaos. Er werd zelfs gedreigd met het stilleggen van onze civiele werkzaamheden door diverse gemeentes en we kwamen onder verscherpt toezicht te staan van het Agentschap Telecom (tegenwoordig Rijksinspectie Digitale Infrastructuur). Het probleem wordt hier vanuit de directie top-down aangepakt. Hier voelen we ons allemaal verantwoordelijk, ook voor de misstanden. Ik wilde graag met een plan van aanpak komen. Mijn advies was om iemand aan de voorkant te hebben die hier over praat met de juiste partijen. Iemand die zegt: ‘Jongens, dit en dit zijn wij van plan in jullie gebied, waar liggen de knelpunten en hoe gaan we ervoor zorgen dat we veilig van huis gaan, veilig blijven werken en veilig weer naar huis kunnen gaan?’ Dan ben je aan de voorkant aan het praten. Nu zijn we alleen maar brandjes aan het blussen die we zelf hebben veroorzaakt.”

Het was onze algemeen directeur die zei: “Ga daar dan over nadenken, want die werkzaamheden doe jij al”, waardoor Bert verandering in gang zette. Want, zo zegt hij: “Als ik dat doe, dan wil ik het ook goed doen.” En dus droeg hij zijn taken als directeur per 1 januari 2023 over en wil hij op termijn één dag in de week minder gaan werken. “Ik ben daar heel blij mee, want nu kan ik me er beter in verdiepen en met de juiste contactpersonen spreken.” En, het geeft hem ruimte om zijn vrije tijd anders te besteden. “Ik kies er bewust voor om op termijn vier dagen te gaan werken, om leuke dingen te kunnen doen met mijn vrouw, kinderen en de kleinkinderen. Nu zijn ze nog klein, nu kun je nog leuke dingen met ze doen. Als ze wat ouder zijn, gaan ze andere dingen ontdekken en hebben ze de gezelligheid van opa niet meer nodig…”

Bert aan het werk
Bert aan het woord

Eerst bewijzen

Een functie creëren is niet iets wat je binnen één dag voor elkaar krijgt. “Je moet eerst bewijzen dat je het kunt, en dan komt de rest vanzelf. Dat heb ik van huis uit meegekregen; je wordt ergens voor betaald, dus dan moet je er ook een prestatie voor leveren. Het gaat erom dat je een stapje maakt en dat je dan een vervolgstapje kunt maken.” Zo is ook het stakeholder management ontstaan. “Mijn drijfveer is om goed voor Allinq te zijn. Allinq is ook altijd goed voor mij geweest. Ik krijg er energie van dat wij de afgelopen jaren boetevrij zijn doorgekomen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.”

Verhalen

Verhalen over 45 jaar werken bij Allinq heeft Bert genoeg. “Wij hebben een aantal koperdieven zelf gepakt. We zijn bedreigd door een installateur uit Rotterdam en losten het zelf op. Dat heeft te maken met een stukje eigenaarschap tonen. Het bedrijf is niet van mij, maar zo voelt het wel. Dus als er iemand wat doet waarvan ik denk ‘daar klopt helemaal niks van’, dan grijp ik in. Dan komt mijn winnaarsmentaliteit om de hoek.” Maar ook kent zijn loopbaan verdrietige kanten, wanneer hij een viertal medewerkers én zijn broer verliest. “Het bedrijf heeft mij enorm gesteund om daar doorheen te komen. Ik kreeg de ruimte om daar goed mee om te kunnen gaan, met steun vanuit collega’s en de directie. Het zijn niet alleen de mooie dingen die je met elkaar beleeft, maar ook als er shit in de keet is, staat Allinq ook voor je klaar.”

Die familiaire basis is nog steeds voelbaar, hoewel Allinq geen familiebedrijf meer is. En daar heeft Bert een groot aandeel in. “De medewerker staat centraal, die moet het doen, dus daar moeten we goed voor zorgen. Dan kun je wat van ze terugvragen. Dat heeft een wisselwerking. Jonge mensen moeten we het vak leren. Ik kwam ook binnen en wist niks. Ik heb veel kansen gekregen en betaalde dat terug door te doen wat er van me gevraagd werd.” Die kansen moet je zelf pakken, volgens Bert. “Er zijn binnen Allinq altijd kansen om naar de top te komen. En wat is dan de top? Je eigen top, op een positie waar je qua niveau in mee kan. Maar je moet ze zelf benutten, je moet zelf de energie ervoor hebben en je moet er zelf om vragen als je wat wil.”

Kind van Allinq

Op de vraag of hij klaar staat, mocht er in de toekomst iets gebeuren, is Bert standvastig. “Ik denk dat je het antwoord wel weet. Als ik word gebeld om ergens even bij te springen? Dan ben ik er gewoon. Dat is kind zijn van dit mooie bedrijf.”